You are here

Gina Scholz

Position Director of Communication
E-mail gsc@toi.no
Direct phone 95 24 86 88
Department Department of Communication
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger