You are here

  • > Staff
  • > Pernot, Delphine

Delphine Pernot

og Master of Engineering
Position Research Planner
E-mail dep@toi.no
Direct phone 41 20 63 64
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Logistics and Innovation
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger