You are here

Gro Østlie

M.Sc.Business
Position Director of Finance and Administration
E-mail gro@toi.no
Direct phone 91 61 93 47
Department Department of Finance and Administration
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger