You are here

Lana Krehic

E-mail lkr@toi.no
Direct phone 40 23 49 39
Department Department of Economics
Research Area Economic Analysis
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger