You are here

  • > Staff
  • > Jenserud, Ingrid

Ingrid Jenserud

Position Research Officer
E-mail ije@toi.no
Direct phone 93 61 75 44
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Logistics and Innovation
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger