You are here

Lars Hansson

Position Head of IT Section
E-mail lha@toi.no
Direct phone 90 19 56 76
Department Department of Finance and Administration
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger