You are here

Guro Berge

Mag.Art.
Position Senior Research Sociologist
E-mail gbe@toi.no
Direct phone 41 63 82 77
Department Department of Technology and Innovation
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger