You are here

  • > How and why planners make plan which, if implemented. Cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes.

How and why planners make plan which, if implemented. Cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes.

Authors: Aud Tennøy
Report nr: 8380/2013
ISBN (digital version): 978-82-575-1039-8
Language: English

I sin doktorgradsavhandling studerte Tennøy plan- og beslutningsprosesser for å belyse hvordan og hvorfor planleggere lager planer for arealutvikling og utvikling av transportsystemene som, hvis de blir gjennomført, gir vekst i biltrafikken. De potensielle forklaringsfaktorene som undersøkes er ekspertkunnskapen om samordnet areal- og transportutvikling, planleggerne og planlagingsprosessene.

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no