logo

Velkommen til spørreundersøkelse om ulykker på sykkel, elsparkesykkel og andre små kjøretøy.

ReCyCLIST er et forskningsprosjekt hvor vi skal registrere hvor og hvordan ulykker på sykkel, elsparkesykkel og andre små kjøretøy skjer. Mange av disse ulykkene blir aldri registrert og vi vet for lite om hvordan ulykkene kan forhindres.

I denne undersøkelsen håper vi at alle som har hatt en ulykke vil delta og gi oss nyttig informasjon i dette viktige forskningsprosjektet.

Svarene dine bidrar til at vi kan gjøre tiltak for å unngå at flere skader seg.

Delta i undersøkelsen her!

Project manager

Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no