You are here

  • > En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional samstyrning? Syntesesrapport

En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional samstyrning? Syntesesrapport

Authors: Tore Leite, Merethe Dotterud Leiren, Oddgeir Osland
Report nr: 958A/2008
ISBN: 978-82-480-0878-1
ISBN (digital version): 978-82-480-0879-8
Language: English
Attachments Full report
Hele rapporten

Rapporten er en synteserapport innen forskningsprosjektet om regional styring for en samordnet areal- og transportpolitikk. De tre byregionene Kristiansand, Fyn og Hannover sammenlignes. Areal- og transportplanleggingen er organisert på ulik måte i de tre byregionene. I rapporten beskrives deres mål og måloppnåelse innenfor areal- og transportpolitikk. Grunner til ulik måloppnåelse diskuteres. Konklusjonen er at et styrket regionalt nivå i Norge kan bidra til å redusere avstanden mellom statlige mål og lokal iverksetting av samordnet areal- og transportplanlegging.

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no