logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Transportteknologi og miljø

Transport, miljø og klima

Elbilforskning - Compett

Siste nytt

 • Villedende innslag i TV2-nyhetene om ladbare hybridbiler

  Et innslaget på TV2-nyhetene 7. desember påstår at ladbare hybridbiler slipper ut 100-200 prosent mer CO2 enn hva produsentene oppgir. Ladbare hybridbiler påstås således å være lite klimavennlige og kundene blir ført bak lyset! Innslaget i TV2 nyhetene er dessverre villedende.

 • Nordisk forskningssamarbeid for et grønt skifte i transportsektoren

  Transportsektoren spiller en avgjørende rolle for nå klimamålene. TØI deltar i det nordiske forskningsprosjektet SHIFT som skal bidra til at transportsektoren i de nordiske landene kan ta store utslippskutt.

 • Tiltak mot dieselpersonbiler på dager med høy forurensning

  Forhøyet pris i bomringen beste løsning

  Bruk av en forhøyet pris i bomringen er å foretrekke framfor forbud om man skal innføre restriksjoner på bruk av dieseldrevne personbiler på dager med høy luftforurensning i Oslo.

 • Nyeste dieselteknologi har for høye utslipp

  Nye Euro 6-dieselpersonbiler har i virkelig trafikk høyere utslipp enn hva godkjenningsverdien tillater. I kulde ligger reelt utslipp opp mot 25 ganger over godkjenningsverdien for NOx.

 • Anders Tønnesen forsvarte sin doktorgradsavhandling

  Bypakker, bilbruk og lokale byutviklingsstrategier

  TØI-forsker Anders Tønnesen forsvarte 26. juni doktoravhandlingen sin om hvordan policyaktører hindrer og tilrettelegger for at reduksjon av bilbruk skal tas inn i lokale byutviklingsstrategier.

 • Treg global elbilsatsing kan bety høyere kostnader for Norge

  Innføringen av elbiler går mye saktere globalt enn i Norge. Lave  produksjonsvolumer kan føre til en lengre periode med høye priser. Bilprodusentene kan også komme til å begrense utvalget av modeller inntil salget tar seg opp.  Dette kan bety at kostnadene ved å være et foregangsland for elektromobilitet kan bli høyere enn forutsett.

Viser fra 25 til 30 av totalt 49 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no