logo

Søk

Du er her

Siste nytt

  • TØI med åtte grunnlagsrapporter for NTP-arbeidet

    TØI har laget i alt åtte rapporter som grunnlag for Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble presentert torsdag 17. januar. Prognoser for godstransport  og muligheter  for å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren er sentrale tema.

  • Sterke virkemidler må til for å redusere CO2-utslippene

    Det må sterk lut til om man skal få til vesentlige reduksjoner i CO2-utslippene fra transportsektoren. En dobling av drivstoffprisen vil kunne gi 19 prosent mindre biltrafikk enn vi ellers ville ha, men billigere kollektivtrafikk vil bidra lite til å redusere CO2-utslippene, viser modellberegninger utført ved TØI.
Viser fra 37 til 38 av totalt 38 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no