logo

Søk

TØI i Media

 • Sykle til jobben-kampanjen er i gang

  24.04.2014

  All fysisk aktivitet over 30 minutt daglig kan registreres i Sykle til jobben-kampanjen 24. april - 20. juni 2014. Sykle til jobben er Norges største aktivitetskampanje, og arrangeres i 2014 for 41. gang.

 • Så langt kan du sykle på 15 minutter

  24.04.2014

  En splitter ny karttjeneste skal hjelpe deg å finne den enkleste og beste sykkelveien der du bor. Av Samtidig med oppstarten av Sykle til jobben, lanserer Forbrukerrådet en splitter ny karttjeneste for syklister.

 • - Bilførerne må se oss

  24.04.2014

  ROMERIKE: En dødsulykke og andre alvorlige ulykker har sørget for en dyster sesongstart for MC-folket på Romerike. Nå intensiverer MC-entusiastene kampen for å bli bedre sett i trafikken.

 • Offentlig-privat samarbeid ga fire ganger så stort anlegg

  23.04.2014

  Lite brukt kontraktsform fikk aktivitetssenter til å gå rundt.

 • Her flyr vi mest

  23.04.2014

  Hvert år flyr 1,5 millioner passasjerer mellom Stavanger og Oslo. 450.000 av passasjerene skal fly videre fra Oslo, og de liker ikke å bytte fly på Gardermoen.

 • Skal forske på hvorfor vi ikke tar klimagrep

  22.04.2014

  Gapet mellom det vi vet om klimaendringene - og hva vi gjør for å unngå dem - er stadig økende. Nå skal Nordlandsforskning i Bodø forsøke å finne ut hva som skal til for at vi tar grep.

 • Får ti mill. til klimaforskning

  22.04.2014

  forskningsleder Grete K. Hovelsrud i Nordlandsforskning Nordlandsforskning har fått ti millioner fra Forskningsrådets klimasatsing Klimaforsk til klimaforskning. Nå skal forskerne prøve å finne ut hva som skal til for at det tas grep.

 • Norge er el-buss-sinke

  22.04.2014

  BUSS: Utvikling og bruk av elektriske busser står gnister for tiden. Men Norge følger ikke med.

 • Trasévalet er ein viktig milepæl

  16.04.2014

  Hafast. Regjeringa har avgjort kvar ein framtidig, ferjefri E39 skal gå gjennom Møre og Romsdal. Avgjerda er eit viktig steg framover. Etter påske vil trasévalet for Nordfjord også vere klart, men framleis er det langt att.

 • Bekymret for utviklingen i sentrum

  15.04.2014

  Kjøpesentrene i Bodø, og da særlig City Nord, stikker av med kundene i Salten. På fem år har handelen der økt med 45 prosent, mens omsetningen i sentrum har gått ned.

 • Sentrum henger med

  14.04.2014

  Kjøpesentre utenfor bysentrene får ofte skylda for nedgang i sentrumshandelen. Men ifølge en analyse er det ikke tilfelle i Harstad. Takket være Sjøkanten senter, Bysenteret og Bertheusgården henger Harstad sentrum godt med i handelen.

 • - Det er ikke bare kjøpesentrene som har skylda

  14.04.2014

  De store kjøpesentrene kan ikke alene lastes for a handelen går kraftig ned i bykjerner og på tettsteder, viser en ny analyse. Landet over taper bykjerner terreng som handelssteder.

 • Dette skyldes ikke bare Magneten

  14.04.2014

  Kjøpesentre er ikke den eneste årsaken til tomme sentrumsgater. Nyheter Skrevet av NTB Bykjerner landet rundt taper terreng som handelssteder.

 • Tomme bykjerner skyldes ikke bare kjøpesentre

  14.04.2014

  Bykjerner landet rundt taper terreng som handelssteder. Det er ikke bare de store kjøpesentrenes feil, viser en fersk analyse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Tomme bykjerner skyldes ikke bare kjøpesentre

  14.04.2014

  Bykjerner landet rundt taper terreng som handelssteder. Det er ikke bare de store kjøpesentrenes feil, viser en fersk analyse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Dårlig luftkvalitet: Sett fokus på tungtransporten

  11.04.2014

  Luftforurensning er en alvorlig sak. WHO rapporterer at luftforurensning utendørs, forårsaket av alt fra dieseleksos til kullkraftverk, årlig koster 3,7 millioner mennesker livet.

 • Taxiregulering må knyttes til lokale forhold

  11.04.2014

  Det er tre hovedtyper reguleringer av drosjenæringen; kvantitative, kvalitative og økonomiske. Rapporten oppsummerer kunnskap om regulering av drosjenæringen i urbane strøk.

 • Skriftlig spørsmål fra Aud Herbjørg Kvalvik (SV) til samferdselsministeren

  10.04.2014

  Dokument nr. 15:664 (2013-2014) Innlevert: Sendt: Til behandling Spørsmål Aud Herbjørg Kvalvik (SV): Regjeringen har besluttet at ny godsterminal i Trondheimsregionen skal etableres som delt løsning sør for Trondheim,

 • Aksjonerer for å bli sett

  10.04.2014

  - Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler, og den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen.

 • Geir Mo ny styreleder i Trygg Trafikk

  09.04.2014

  Geir A. Mo er ny styreleder i Trygg Trafikk. Hans første embetshandling var å holde åpningstalen på Trygg Trafikks nasjonale konferanse "Skulle bare på jobb".

 • Køyrer mest i fylla

  09.04.2014

  NPK-NTB): Utlendingar toppar statistikken for fyllekøyring på Sunnmøre. Det viser ein gjennomgang av alle promilledommar i distriktet dei fem siste åra.

 • Utlendingar køyrer mest i fylla

  09.04.2014

  NPK-NTB): Utlendingar toppar statistikken for fyllekøyring på Sunnmøre. Det viser ein gjennomgang av alle promilledommar i distriktet dei fem siste åra.

 • Utlendinger kjører mest i fylla

  09.04.2014

  Ålesund (NTB): Utlendinger topper statistikken for fyllekjøring på Sunnmøre. Det viser en gjennomgang av alle promilledommer i distriktet de siste fem årene.

 • Utlendinger kjører mest i fylla

  09.04.2014

  Ålesund (NTB): Utlendinger topper statistikken for fyllekjøring på Sunnmøre. Det viser en gjennomgang av alle promilledommer i distriktet de siste fem årene.

 • - Lekkasjene kan stoppes

  09.04.2014

  Butikkene Molde sentrum taper terreng og omsetning. Men det er ikke bare kjøpesentrenes skyld. Bygg og bo Økt bosetting og flere arbeidsplasser i sentrum. Det er det som kan stoppe handelslekkasjen ut av bysentrum, mener forskere.

 • Utlendinger fyllekjører mest

  09.04.2014

  Utlendinger topper statistikken for fyllekjøring på Sunnmøre. Men politiet jobber likevel ikke målrettet mot denne gruppa. Politioverbetjent Rune Huse i Utrykningspolitiet under en promillekontroll på innfartsvegen i Ålesund.

 • Bro over Oslofjorden kan bli Norges dyreste bompassering

  08.04.2014

  VESTBY: Statens Vegvesen er i full gang med å utrede hvilket alternativ for ny kryssing av Oslofjorden som er den beste.

 • Bonustrøbbel for Oljeruta

  08.04.2014

  SAS er dyrest, Norwegian er billigst og BMI bruker kortest tid, men oljeruta sliter. - Årsaken er Eurobonus og få flyavganger fra BMI på strekningen, sier økonomiprofessor.

 • Bru over Oslofjorden kan bli Norges dyreste bompassering

  08.04.2014

  HURUM: Oslofjordtunnelen har så mye trafikk at den må utvides, men alle problemene med tunnelen gjør at samferdselsmyndighetene vurderer flere alternativ enn et ekstra løp i tunnelen.

 • Skulle bare på jobb

  08.04.2014

  Over 1.400 personer døde i arbeidsrelaterte trafikkulykker i årene 2005-2011. Ofte på grunn av høy fart og manglende bruk av bilbelte.

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding