You are here

Tonje Lysø

og M.Sc.Eng,
Position Research Officer
E-mail tly@toi.no
Direct phone 46 87 73 70
Department Department of Economics
Research Area Transport Models
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger