logo

Søk

Søk i innhold på nettsidene

Ønsker du å søke i våre publikasjoner anbefaler vi at du benytter publikasjonssøket

Søk

 • Møte i NORSULP-byene

  Kristiansand

  Kristiansand kommune, Statens vegvesen Region Sør og NORSULP prosjektet arrangerte 27. august 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Trondheim

  Trondheim kommune og NORSULP arrangerte 14. mars en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Globale forsyningskjeder for container-gods

  Prosjektet har studert alternative design av forsyningskjeder for container-gods fra Kina til perifere europeiske regioner.

 • TØI-seminar 25. januar

  Behov for data om varelevering i by

  TØI arrangerte seminar med hensikt å få fram informasjon om kommuner og byers databehov for å løse utfordringer knyttet til logistikk og varelevering i by, samt å identifisere datakilder.

 • Årsrapporter

 • Møte i NORSULP-byene

  Tromsø

  Tromsø kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og NORSULP, arrangerte 30. oktober 2017 en workshop om bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Stavanger

  Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 19. september 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Drammen

  Drammen kommune og NORSULP arrangerte 17. november 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Oslo

  Oslo kommune og NORSULP arrangerte 12. april 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Oslo City Hub - for bedre bymiljø

  Oslo City Hub er et bylogistikkdepot for gods på Filipstadkaia i Oslo, som opereres av DB Schenker.

 • Kombinasjon av virkemidler reduserer utslipp

  Mange virkemidler må til for å redusere utslipp fra varedistribusjon i byer.

 • Få norske transportører benytter muligheten til å transportere med modulvogntog

  Til nå er det svært få norske lastebileiere og speditører som har benyttet seg av muligheten til å transportere med modulvogntog (60,0 tonn totalvekt og 25,25 m lengde) på de utvalgte prøvestrekningene i Norge.

 • PROMIT

 • Europas fremste transportforskere samlet i Oslo

  Europa er i ferd med å bli et stort sammenhengende forskningsområde hvor de nasjonale skillelinjene viskes ut. For å møte denne utfordringen er Europas ledende transportforskere i disse dager (11.-12. september) samlet på Transportøkonomisk institutt for å bygge tettere nettverk og samarbeid. 
 • Dyr distribusjon av drikkevarer i Nord-Norge

  Logistikkostnadene ved distribusjon av drikkevarer til butikker er hele 40 prosent høyere i Nord-Norge sammenliknet med Østlandet. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Godstransport i by kan effektiviseres og miljørettes

  Godstransport i by har store potensialer for effektivisering og endring i en mer miljøvennlig retning. Viktige tiltak kan være å fastsette ”tidsvinduer” for levering og henting av gods, bedre tilpasset vekt og lengdebegrensninger for kjøretøyene, adgangslisenser, etablering av laste- og lossesoner, samdistribusjon, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og implementering av ny kjøretøyteknologi.
 • TOOLQIT

 • Feilaktig om TØI og Hurtigruten

  Flere aviser har de seneste dagene trykket en NTB-melding som begynner slik: ”Hurtigruten er ikke noe viktig transportmiddel i Kyst-Norge, hevder en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI)”. Meldingen er i videre avisoppslag blitt tolket dit hen at TØI har gjort en totalvurdering av Hurtigruten og dessuten avvist at Hurtigruten har en transportfunksjon. Dette er ikke tilfelle.

 • Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav

  Speditørene tilbyr i stor grad miljøvennlige transportløsninger, men transportkjøperne velger ofte andre og billigere løsninger. Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Viser fra 41 til 60 av totalt 72 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no