logo

Søk

Søk i innhold på nettsidene

Ønsker du å søke i våre publikasjoner anbefaler vi at du benytter publikasjonssøket

Søk

 • Møte i NORSULP-byene

  Trondheim

  Trondheim kommune og NORSULP arrangerte 14. mars en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Kristiansand

  Kristiansand kommune, Statens vegvesen Region Sør og NORSULP prosjektet arrangerte 27. august 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Globale forsyningskjeder for container-gods

  Prosjektet har studert alternative design av forsyningskjeder for container-gods fra Kina til perifere europeiske regioner.

 • TØI-seminar 25. januar

  Behov for data om varelevering i by

  TØI arrangerte seminar med hensikt å få fram informasjon om kommuner og byers databehov for å løse utfordringer knyttet til logistikk og varelevering i by, samt å identifisere datakilder.

 • Årsrapporter

 • Møte i NORSULP-byene

  Tromsø

  Tromsø kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og NORSULP, arrangerte 30. oktober 2017 en workshop om bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Stavanger

  Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 19. september 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Drammen

  Drammen kommune og NORSULP arrangerte 17. november 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Oslo

  Oslo kommune og NORSULP arrangerte 12. april 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Oslo City Hub - for bedre bymiljø

  Oslo City Hub er et bylogistikkdepot for gods på Filipstadkaia i Oslo, som opereres av DB Schenker.

 • Indikatorer for miljøvennlig godstransport

  Hva kjennetegner miljøvennlig logistikk og godstransport i byområder? Transportøkonomisk institutt har laget et sett med indikatorer som kan brukes til strategisk planlegging og byutvikling.

 • PROMIT

 • Europas fremste transportforskere samlet i Oslo

  Europa er i ferd med å bli et stort sammenhengende forskningsområde hvor de nasjonale skillelinjene viskes ut. For å møte denne utfordringen er Europas ledende transportforskere i disse dager (11.-12. september) samlet på Transportøkonomisk institutt for å bygge tettere nettverk og samarbeid. 
 • Dyr distribusjon av drikkevarer i Nord-Norge

  Logistikkostnadene ved distribusjon av drikkevarer til butikker er hele 40 prosent høyere i Nord-Norge sammenliknet med Østlandet. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Godstransport i by kan effektiviseres og miljørettes

  Godstransport i by har store potensialer for effektivisering og endring i en mer miljøvennlig retning. Viktige tiltak kan være å fastsette ”tidsvinduer” for levering og henting av gods, bedre tilpasset vekt og lengdebegrensninger for kjøretøyene, adgangslisenser, etablering av laste- og lossesoner, samdistribusjon, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og implementering av ny kjøretøyteknologi.
 • TOOLQIT

 • Feilaktig om TØI og Hurtigruten

  Flere aviser har de seneste dagene trykket en NTB-melding som begynner slik: ”Hurtigruten er ikke noe viktig transportmiddel i Kyst-Norge, hevder en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI)”. Meldingen er i videre avisoppslag blitt tolket dit hen at TØI har gjort en totalvurdering av Hurtigruten og dessuten avvist at Hurtigruten har en transportfunksjon. Dette er ikke tilfelle.

 • Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav

  Speditørene tilbyr i stor grad miljøvennlige transportløsninger, men transportkjøperne velger ofte andre og billigere løsninger. Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Få norske transportører benytter muligheten til å transportere med modulvogntog

  Til nå er det svært få norske lastebileiere og speditører som har benyttet seg av muligheten til å transportere med modulvogntog (60,0 tonn totalvekt og 25,25 m lengde) på de utvalgte prøvestrekningene i Norge.

Viser fra 41 til 60 av totalt 73 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no