logo

Søk

Du er her

Tema for masteroppgave:

Sykkellys, konflikter og ulykker

Er du interessert i statistiske analyser og sykling? Da har vi et spennende tema for masteroppgaven.

TØI har i 2015-2016 gjennomført en webbasert spørreundersøkelse blant syklister i Norge om bruk av sykkellys, atferd i trafikken, konflikter og ulykker (TØI rapport 1478/2016). 

Høsten 2016 skal vi følge opp studien ved å sende det samme spørreskjemaet på nytt til de samme respondentene.

Temaet for masteroppgaven vil være å besvare spørsmålet hvorvidt bruk av sykkellys kan redusere innblandingen i konflikter og ulykker, basert på resultatene fra de to spørreundersøkelsene, og ev. supplert av egne observasjoner / intervjuer.

Hvis du er interessert i statistiske analyser og sykling er dette kanskje noe for deg?

Kontaktperson: forskningsleder Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no