logo

Søk

Tema for masteroppgave

Sykkellykt

TØI samarbeider med Syklistenes landsforening (SLF) om et prosjekt om bruk av sykkel-lys. SLF skal høsten 2021 gjennomføre en kombinert kampanje og lykte-utdeling.

En mulig student har stor mulighet til å påvirke hvordan det skal telles og måles, og kan til en viss grad også påvirke selve intervensjonen og budskapet. Den foreløpige planen er at dette gjøres som en før- og etterundersøkelse med kontroll-gruppe. SLF stiller med frivillige til datainnsamling og kampanje-arbeid. Metodikken blir etter planen en kombinasjon av spørreundesøkelse og atferdsmålinger.

Dette er en oppgave som egner seg godt for en Masteroppgave i sosial-psykologi, men også andre tilgrensede felt, som atferdsvitenskap, folkehelsevitenskap, osv. kan være aktuelle. Eksempelvis er det nærliggende å se på lyktebruk som et case hvor Teorien om Planlagt Atferd (TPB) kan komme til anvendelse.

I og med at prosjektet starter opp relativt snart etter sommerferien (planlagt oppstartsmøte er den 10.8.2021) så bør aktuelle studenter ta kontakt snart, for å kunne ha noen innvirkning på opplegget.

Kontakperson: Forskningleder Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas