logo

Søk

Du er her

Tema for masteroppgave:

Grønn urban transportpolitikk og teknologiske innovasjoner i transportsektoren

Hvordan er politikk og strategier for et grønt skifte i urban transport eventuelt koplet til teknologiske innovasjoner? Vi vil finne det ut.

Byer er gjerne mest utsatt for klimaendringer som kan true deres utvikling, og transport utgjør en av de største klimautfordringene.  Dette har ført til et grønt skifte på den politiske agenda i mange byer verden over med økt fokus på grønn transport/mobilitet. Det lanseres strategier/tiltak for å få til lavkarbon transport som kan redusere klimautslipp og miljøproblemer, men samtidig opprettholde tilgjengelighet og mobilitet og bidra til å utvikle attraktive byer.

Det vil være interessant å se om urbane strategier for lavkarbon-mobilitet er koplet til innovasjoner i transportsektoren og om strategiene stimulerer eller hindrer utviklingen av (spesifikke) transportinnovasjoner, for eksempel på lokalt/regionalt nivå, hvordan og hvorfor urbane strategier utvikles og påvirker teknologiske innovasjoner og vice versa. Her kan en fokusere på både «path-creation” og “path-dependency”-spørsmål.

Oslo og Akershus  har en Hydrogenstrategi (2014-2025) som kanskje kan være et mulig case å følge her.

Problemstilling

Om og hvordan politikk og strategier for et grønt skifte i urban transport er koplet til teknologiske innovasjoner?

Teoretisk perspektiv

Sustainability transition perspektiv (TIS, MLP). Systemelementer og funksjoner, landskap, regime og nisjer. Betydning av

  • Teknologisk innovasjon (el. Hydrogen etc.)
  • Organisatorisk innovasjon
  • Geografiens betydning (multi-scalar)

 

Kontaktperson: forskningsleder Ove Langeland eller Jardar Andersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no