logo

Søk

Du er her

Velkommen til TØI-seminar 14. mai

Trafikksikkerhet – nye metoder og ny kunnskap

Tusenvis av trafikkskader kommer ikke med i statistikken. Hva slags skader er dette? Kan videoanalyser avdekke mekanismer som ligger bak ulykker?

Det har aldri vært færre trafikkskader enn nå. Men statistikken viser bare en del av sannheten. Tall fra legevakt og sykehus viser at flere tusen fotgjengere og syklister skades hvert år bare i Oslo. Kun en ørliten del av dette kommer med i statistikken.

Ny metoder med bruk av video og konfliktanalyser vil gi bedre forståelse av mekanismene bak ulykkene som skjer. Skadedata fra sykehus og legevakt gir oss bedre forståelse av omfang og konsekvenser – og et bedre grunnlag for å beregne kostnadene ved alle skadene som skjer.

På seminaret presenterer vi nye metoder, nye data og nye innsikter i trafikksikkerhetsforskningen.

Tid: mandag 14. mai 2018, kl 09:00-15:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

MELD DEG PÅ HER

 

Foreløpig program

  • Konfliktstudier som verktøy i trafikksikkerhetsarbeidet – resultater for EU-prosjektet INDEV, v. Aliaksei Laureshyn, Universitetet i Lund, Sverige
  • Konfliktstudier i Oslo – Har vi færre konflikter enn andre byer i Europa? v. Tim De Ceunynck VIAS institute, Belgia
  • Hvor mange og hvordan skades fotgjengere og syklister i Oslo-trafikken? v. Hanne Beate Sundfør og Torkel Bjørnskau, TØI
  • Hva skjer når syklister krasjer? Skadekonsekvenser sett fra operasjonsbordet, v. Jon Ramm-Pettersen, Oslo Universitetssykehus
  • Hva koster skadene oss? Oppdaterte kostnadstall basert på Oslo-data, v. Rune Elvik, TØI

Forskningen vi presenterer er et resultat fra et stort EU/NFR-prosjekt: «In-depth understanding of accident causation for vulnerable road users», og skadetall fra Oslo Legevakt/Universitetssykehus som er analysert i BEST-programmet til Statens vegvesen.

Velkommen til Forskningsparken 14. mai 2018 kl 09:00-15:00

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS