logo

Søk

September 2019

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i passasjertrafikken på Avinors lufthavner med 2 prosent i august, med 4 prosent nedgang i innenlandsk og 0 prosent i utenlandsk trafikk

Tabell 5: Antall pasasjerer med ankomst og avgang ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. August 2019, juni 2019 – august 2019 og september 2018 – august 2019.


Type trafikk

August 2019
Siste måned

Juni 2019-august 2019. Siste tre måneder

September 2018-august 2019. Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -4

-2,5

-0,2

Utenlandsk trafikk

           0

 1,1

3,3

All trafikk

          -2

-0,8

1,3

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen falt med 0,7, og delindeksen for transport falt med 2,3 i august

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks august 2019

110,6

112,5

Endring siste måned

-0,7

-2,3

Endring siste 12 måneder

1,6

3,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 = 100.

 

12 prosent færre passasjerer med Hurtigruten i 2. kvartal 2019 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 1. - 4. kvartal 2018 og
1.-2. kvartal 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

1. kvartal 2018

78 826

20,1

2. kvartal 2018

101 162

             -2,9

3. kvartal 2018

136 300

             -3,3

4. kvartal 2018

  67 938

-2,5

1. kvartal 2019

74 037

-6,1

2. kvartal 2019

89 322

            -11,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Godsmengden i havnene var på 46,1 millioner tonn i 2. kvartal 2019, 1 prosent mer enn 2. kvartal 2018

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart.
2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2018 og 1.-2. kvartal 2019.
Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

              183,8

           123,4

Hele året 2018

  179,4

           128,0

1. kvartal 2018

42,1

30,5

2. kvartal 2018

45,4

32,2

3. kvartal 2018

46,1

        32,5

4. kvartal 2018

45,8

        32,8

1. kvartal 2019

44,0

32,3

2. kvartal 2019

46,1

33,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no