logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av kvaliteten på undersøkelser om virkninger av trafikksikkerhetstiltak

Making sense of road safety evaluation studies

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 984/2008
ISBN: 978-82-480-0919-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0920-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten drøfter muligheten for å utvikle et tallmessig mål på kvaliteten på undersøkelser om virkninger av trafikksikkerhetstiltak. Tidligere forskning på området gjennomgås, og det konkluderes med at denne gir relativt liten veiledning om hvordan man best kan måle kvaliteten på undersøkelser. En skala for å bedømme kvaliteten på undersøkelser om virkninger av trafikksikkerhetstiltak blir likevel foreslått.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no