Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter

Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter

Forfattere: Randi Hjorthol, Liva Vågane, Åse Nossum
Rapportnr: 998/2008
ISBN: 978-82-480-0942-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0943-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bilhold og reiser med bil har økt for barnefamilier fra 1992 til 2005. De fleste av foreldrenes reiser foregår med bil. Det samme gjør barnas fritidsreiser. Foreldre opplever en sterk forventning om at barn skal delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det er et tegn på at familien er vellykket. Tilgang til bil betyr at det er få restriksjoner på hvilke aktiviteter barna kan velge. De færreste foreldre har god oversikt over bilkostnadene. I diskusjonen om økning i transportkostnader var det få som sa de ville kvitte seg med bilen. De ville heller: bytte bil for å redusere kostnader, gjøre færre og kortere reiser, redusere annet forbruk, flytte eller bytte jobb, men de ville ikke la det gå ut over barnas aktiviteter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger