Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygghet og sikkerhet - trafikksikkerhetstiltaks effekt på myke trafikanters trygghetsopplevelse

Subjective and objective safety - the effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Marjan Mosslemi
Rapportnr: 1009/2009
ISBN: 978-82-480-0960-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0959-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektets formål har vært å sammenfatte effekten av 54 trafikksikkerhetstiltak og 125 varianter av disse tiltakene på myke trafikanters følelse av trygghet. Vurderingen er basert på litteraturstudier og teoretiske betraktninger. Vi fant kun 14 tiltak som er blitt direkte evaluert, samt 14 tiltak som er blitt indirekte evaluert. 39 av de 54 hovedtiltakene er vurdert å ha en positiv effekt på trygghet. Blant de 125 variantene av tiltakene er det vurdert at 78 har positiv effekt for både sikkerhet og trygghet og 25 har omvendt effekt på sikkerhet henholdsvis trygghet. Det vil si at de har positiv effekt for den ene og negativ for den andre. 20 tiltak har ukjent eller tvetydig effekt på sikkerhet eller trygghet. Ytterligere undersøkelser er relevant for minst 50 varianter av tiltakene. 13 Tiltak er valgt som de mest relevante for yterligere evaluering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger