logo

Søk

Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2008

Forfattere: Liva Vågane, Arne Rideng
Rapportnr: 1046/2009
ISBN: 978-82-480-1026-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1024-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2008 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2008 er beregnet til 2,1 prosent. Vegtrafikken økte med 1,3 prosent. Trafikken med trikk og jernbane økte også i 2008, det samme gjaldt flytrafikken innenlands. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2008, omtrent 57 millioner reiser ble foretatt over grensen. Godstransportarbeidet innenlands økte med 4,6 prosent i 2008, og veksten var størst for bane og veg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no