logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss - Internasjonale erfaringer og effektstudier

Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss - Internasjonale erfaringer og effektstudier

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Tanja Loftsgarden
Rapportnr: 1108/2010
ISBN: 978-82-480-1162-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1161-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (sambruksområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengeres fremkommelighet og trygghet, men har en negativ sikkerhetseffekt. Suppleres gangfelt med et eller flere av de andre fotgjengertiltak, kan denne negative effekten i større eller mindre grad elimineres, samtidig med at fotgjengeres fremkommelighet og trygghet forbedres. Tiltak som allerede brukes, bør brukes ennå mer, og tiltak som ikke brukes, bør testes ut og evalueres i demonstrasjonsprosjekter. Alle kollektivtrafikktiltakene ser ut til å forbedre bussenes fremkommelighet i kryss, men den empiriske dokumentasjonen for dette er mangelfull, og flere effektstudier etterlyses.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no