logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tidsverdi som kontinuerlig funksjon av reisedistanse

Tidsverdi som kontinuerlig funksjon av reisedistanse

Forfattere: Stefan Flügel, Anne Madslien
Rapportnr: 1778/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2198-8
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten anbefaler kontinuerlige funksjoner som beskriver sammenhengen mellom tidsverdi og reisedistanse for ulike kombinasjoner av transportmidler og reisehensikter. Basert på data fra Verdsettingsstudien 2018-2020, finner vi at «log-log» funksjoner har godt empirisk samsvar med data og estimerer elastisitetsparameterne som beskriver den relative økningen i tidsverdien gitt en relativ økning i reisedistanse. De endelige funksjonene er kalibrert mot diskrete tidsverdier anbefalt i verdsettingsstudien gitt distansefordeling fra Reisevaneundersøkelsen (RVU 2016-2018). Rapporten inneholder også noen erfaringer fra praktisk uttesting i nytteberegning basert på transportmodeller. Overgang fra diskrete til kontinuerlige tidsverdier medfører en økning i beregnet trafikantnytte for veiprosjekter som i gjennomsnitt har en lengre reiseavstand enn typiske reiser i RVU 2016-2018.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas