Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sjåførers perspektiv på bruk av små elektriske godskjøretøy – Kasusstudie av Amedia Distribusjons bruk av Paxster

Sjåførers perspektiv på bruk av små elektriske godskjøretøy – Kasusstudie av Amedia Distribusjons bruk av Paxster

Forfattere: Howard Twaddell Weir IV, Frants Gundersen
Rapportnr: 2034/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1605-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Denne rapporten undersøker sjåførers perspektiv på en overgang fra private biler til Paxster, en elektrisk 4-hjuls moped, til varelevering. Dette ble gjort med bruk av litteratur, intervjuer, feltobservasjoner og en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 1174 Amedia-sjåfører . Spørreundersøkelsen samlet inn informasjon innenfor tre hovedkategorier: arbeidsflyt, arbeidsforhold og kjøretøyet. Resultatene viser at værbeskyttelse og trygghet er de områdene sjåførene er minst fornøyd med ved overgang til Paxster. Værbeskyttelse kan stort sett håndteres gjennom mer erfaring, bedre rutiner og utstyr. Endringer på selve kjøretøyet kunne også bidra til bedre værbeskyttelse og særlig beskyttelse mot kulden. Kjøring på is og snø ble ikke sett på som en stor utfordring sammenlignet med private biler. Til tross for at private biler ble vurdert av sjåførene som tryggere og mer behagelig, ville nesten 7 av 10 sjåfører som hadde prøvd en Paxster velge den igjen, noe som tyder på at fordelene knyttet til å bruke et mer målrettet kjøretøy som er lettere å komme seg rundt i oppveier ulempene for sjåførene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger