Du er her

Samferdsel og regional utvikling

Forfattere: Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Anne Gjerdåker, Joachim Rønnevik, Thorkel Christie Askildsen
Rapportnr: 1106/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1158-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten sammenstiller teori og empiri om regionale virkninger av transporttiltak. Ulike tilgjengelighetsmål og ulike typer virkninger under ulike betingelser er diskutert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger