logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Risikopersepsjon og transport - en litteraturgjennomgang

Risk perception and transport - a literature review

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1008/2009
ISBN: 978-82-480-0958-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0957-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Innen Forskningsrådets RISIT-program har TØI et prosjekt om risikopersepsjon på ulike transportmidler. Som bakgrunn for utforming av spesifikke forskningsspørsmål, delprosjekter og spørreskjema har vi i denne rapporten gått igjennom relevant forskningslitteratur, for på den måten å ha et godt teoretisk vitenskapelig grunnlag for videre arbeid. I rapporten presenteres hovedlinjene innen risikopersepsjonsforskningen generelt. Videre presenteres forskning på risikopersepsjon i transport spesielt, samt ulike komponenter i risiko-begrepet slik det brukes i risikopersepsjonslitteraturen. Rapporten avsluttes med en diskusjon av operasjonalisering av risiko i empiriske risikopersepsjonsstudier og utfordringer ved slik operasjonalisering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas