logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Revisjon av Logistikkmodellens varestrømsmatriser

Revisjon av Logistikkmodellens varestrømsmatriser

Forfattere: Inger Beate Hovi, Jardar Andersen
Rapportnr: 1055/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1042-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Etter at Logistikkmodellen er tatt i bruk, viser det seg at antall tonn som ”genereres” i modellen er langt høyere enn det som framkommer av offisiell statistikk. Spesielt gjelder dette for lastebiltransport, der transportfaktoren slår mest ut, siden lastebil brukes som tilbringertransport. Rapporten dokumenterer hvordan varestrømsmatrisene i modellen er forbedret på følgende punkter: 1) Redusert antall småstrømmer, 2) verifisering av antall tonn i varestrømsmatrisen innenriks og 3) utnyttelse av resultater fra undersøkelse om varestrømmer fraktet med skip innenriks i Norge. Det er også innarbeidet ny informasjon om antall leverende og mottakende bedrifter i Logistikkmodellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no