logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensmodellen for sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet. En oppdatering

The Power Model of the relationship between speed and road safety. Update and new analyses

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1034/2009
ISBN: 978-82-480-1002-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1001-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer en oppdatert analyse av potensmodellen, som beskriver sammenhengen mellom (endringer i) fart og (endringer i) trafikksikkerhet. Den oppdaterte analysen bygger på 115 undersøkelser med til sammen 526 resultater. Potensmodellen gir en god beskrivelse av sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet. Det er skilt mellom en versjon av modellen for veger i byer og tettsteder og en versjon for veger i spredtbygde strøk, samt motorveger. Virkningene av fart på trafikksikkerheten er svakere i byer og tettsteder enn utenfor. Rapporten drøfter også det normative grunnlaget for fartsgrenser. Det konkluderes med at fartsgrenser er nødvendige fordi trafikantenes frie valg av fart ikke vil gi samfunnsmessig ønskede resultater.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no