logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensial for overføring av gods til intermodale transportløsninger

Potensial for overføring av gods til intermodale transportløsninger

Forfattere: Jardar Andersen, Anita Vingan
Rapportnr: 1074/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1084-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har gjennomført potensialberegninger for økt jernbanetransport til og fra utlandet og mellom de største byene i år 2020 ved å ta utgangspunkt i overføringspotensial fra dagens lastebiltransport og forventet fremtidig vekst fra basisprognoser for godstransport. Potensialet i 2020 tilsvarer anslagsvis 76-98 millioner sparte kilometer kjørt med lastebil på norsk område. Realisering av et slikt potensial fordrer imidlertid at jernbanen fremstår som et pålitelig transportalternativ, samt at jernbanen når et bredere spekter av varetyper. Ved overføring av maksimalt potensial kan vi anslå utslippsreduksjoner på norsk område på opp mot 95 tusen tonn CO2 i 2020 som følge av redusert bruk av lastebil. Dette tilsvarer ca 0,5 % av de estimerte utslippene fra transportsektoren i Norge, og ca 0,15 % av de totale utslippene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no