Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering av driften av kollektivtransporten i Oslo og Akershus

Organisering av driften av kollektivtransporten i Oslo og Akershus

Forfattere: Inger Spangen
Rapportnr: 1044/1996
Språk: Norwegian

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal se på organiseringen av offentlig tjenesteyting i hovedstadsområdet (hovedstadsutvalget). I dette prosjektet har TØI sett på organiseringen av driften av kollektivtransporten. TØI har blant annet vurdert problemene med å samordne til-budet på tvers av fylkesgrensen. Fire alternative organisasjons-modeller er vurdert i forhold til mulighetene for demokratisk styring, effektivitet og samordning. Barrierer for å iverksette modellene er også vurdert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger