Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Omreguleringer i drosjemarkedet - hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet - hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Forfattere: Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 1054/2010
ISBN: 978-82-480-1059-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1055-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten undersøker utviklingstrekk i og effekter av dagens regulering av drosjenæringen. Det er inkonsistens mellom bestemmelsene om og praktisering av behovsprøving i yrkestransportlovene og reguleringene som skal sikre konkurranse i kontraktsmarkedet og i markedet for enkeltreiser i byområder. Rapportens foreslår ulike former for harmonisering av lovbestemmelsene og konkrete tiltak, med eller uten behovsprøving.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger