logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal godstransportmodell. En innføring i bruk av modellen.

Nasjonal godstransportmodell. En innføring i bruk av modellen.

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Stein Erik Grønland (SITMA)
Rapportnr: 1429/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1209-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Foreliggende rapport er utarbeidet for å hjelpe nye og eksisterende brukere av den Nasjonale godstransportmodellen i deres arbeid. Rapporten gir en innføring i bruk av modellen, men er også et oppslagsverk for dem som bruker modellen til konkrete analyser. Første del av rapporten omhandler oppsett og bruk av godsmodellen i brukergrensesnittet CUBE. Rapportens del II tar for seg de enkelte programmene/modulene i godsmodellen og hvordan modellen kjøres dersom man ikke har programvaren CUBE. Denne delen av rapporten gir også en beskrivelse av de fleste input- og outputfiler i modellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no