logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Midtstilt sykkelfelt i Oslo - Effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd

Midtstilt sykkelfelt i Oslo - Effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1095/2010
ISBN: 978-82-480-1141-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1140-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet har vært å undersøke om midtstilt sykkelfelt forbedrer forholdene for syklistene i bykryss og vurdere om tiltaket bør tas med som en mulig løsning i relevante norske håndbøker. Prosjektet omfatter studier av syklisters sikkerhet, trygghet og atferd i seks kryss i Oslo samt en litteraturstudie av utenlandske studier og anbefalinger. Studiene viser at midtstilt sykkelfelt trolig vil forbedre forholdene for syklister. Det anbefales derfor at tiltaket brukes i større grad enn det som er tilfellet i dag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no