logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Logistikk- og transportindustrien - utvikling og tjenestetilbud

Logistikk- og transportindustrien - utvikling og tjenestetilbud

Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen
Rapportnr: 1019/2009
ISBN: 978-82-480-0990-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0974-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Speditørene står i dag overfor et utvidet tjenestetilbud som gir et behov for justeringer, konkretiseringer og utvidelser av standard-avtalen NSAB 2000, som brukes mellom speditører og kunde. Det er de minste aktørene som ser størst behov for en revisjon av avtalen. Speditørene forventer at det i framtiden vil bli økt fokus på totalleveranser, lager, laste- og lossetjenester, distribusjon, konsulenttjenester, bearbeiding av varer, IT-løsninger og tilgjengelighet for kunden. Tradisjonell langtransport, fortolling, lager, laste- og lossetjenester forventes å få redusert betydning. Tilbudene av miljøvennlige transporter fra speditørene overgår kravene fra transportkjøperne. Det er reklamasjoner på gjennomsnittlig 1,1 % av sendingene. Skade på godset er den viktigste årsaken (60 %), men også forsinkelser (ca 13 %) og manko (ca 23 %) er vesentlige årsaker. Funnene baserer seg på en litteraturstudie, analyser av offentlig statistikk, en spørreundersøkelse blant medlemmene LTL og dybdeintervju i Norge, Sverige og Danmark.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas