Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen

Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen

Forfattere: Anne Gjerdåker, Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik
Rapportnr: 994/2008
ISBN: 978-82-480-0936-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0937-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Lofast - Lofotens fastlandsforbindelse - åpnet 1. desember 2007 og har gitt betydelige reisetidsbesparelser særlig mot nord og øst. Fokus for rapporten er ringvirkninger av den nye fastlandsforbindelsen for næringsliv, reiseliv og flytrafikk. Sentrale problemstillinger er hvilken påvirkning Lofast har på turismen i Lofoten og Vesterålen, på utviklingen i flytrafikk på Evenes og de regionale flyplassene, og på næringslivet, med eksempler fra fiskerinæringen og varetransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger