Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo

Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Marjan Mosslemi, Muhammad Juned Akhtar
Rapportnr: 1058/2010
ISBN: 978-82-480-1049-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1048-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en temainspeksjon av 85 gangfelt på riksveger i 50-soner i Oslo med henblikk på å anbefale tiltak som kan forbedre sikkerheten. Kriteriene for oppmerkning av gangfelt er ikke oppfylt for 26 gangfelt på grunn av for høyt fartsnivå eller for få fotgjengere. TØI vurderer at det er høy risiko i 12 gangfelt og middels risiko i 50 gangfelt. Det er anmerkninger til utforming, oppmerking, skilting og/eller vedlikehold for 79 gangfelt. TØI anbefaler at 61 gangfelt bevares. Bare 10 gangfelt kan bevares uten endringer, 35 gangfelt krever små endringer og 16 gangfelter bør oppgraderes i vesentlig omfang. 23 gangfelt bør fjernes og ett gangfelt flyttes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger