logo

Søk

Du er her

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Forfattere: Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1127/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1190-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I tilknytting til Kystverkets behov for utvikling av bedre grunnlagsdata for virkningsanalyser og transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 har vi utarbeidet nye kostnadsmodeller for transport og logistikk med basisår 2010. De nye kostnadene vil etter videre uttesting erstatte de opprinnelige kostnadsfunksjoner i Logistikkmodellen. Kostnadsfunksjonene er dekomponert på tids- og distanseavhengige kostnader, kostnader knyttet til lasting og lossing, samt omlasting.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger