logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grønn lastebiltransport? Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer

Grønn lastebiltransport? Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Erik Figenbaum, Inger Beate Hovi, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1855/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2397-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mens batterielektriske personbiler nå utgjør majoriteten av nybilomsetningen ligger de elektriske varebilene ca 5 år etter i utviklingen, spesielt gjelder dette for tunge varebiler. Elektrifise¬ring av lastebiltransport er fortsatt i en tidlig fase, men etter at de første serieproduserte bilene ble introdusert på markedet i juni 2020 har antall registrerte elektriske lastebiler skutt fart og utgjorde 75 biler i august 2021. Denne rapporten gir en gjennomgang av markeds og teknolo¬gisk status for nullutslipps varebiler, lastebiler og busser, samt situasjonen også for biogass og biodiesel. Det presenteres også kostnadsberegninger av totale eierskapskostnader for ulike fremdriftsteknologier for lastebiltransport. Dessuten opp¬summeres brukererfaringer fra de første serieproduserte el-lastebilene. Tilbakemeldingen er at med noen tilpasninger i driftsopplegg kan mye av lokal og regional transport opereres med dagens kjøretøyteknologi, men et effektivt driftsopplegg forutsetter tilgang til hurtigladere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger