logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner - Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner - Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Jan Usterud Hanssen
Rapportnr: 1093/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1135-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er et politisk ønske at antallet elektriske eller hydrogendrevne kjøretøyer i trafikken skal økes. Dette følges opp med å tilby særfordeler til eiere og brukere. Ett forslag er at slike kjøretøyer skal tilbys gratis parkering på steder der det er innført avgiftsparkering. I denne rapporten illustreres de økonomiske konsekvensene begrenset til tapte parkeringsinntekter fra kommunenes egne og private parkeringstilbud. Det presenteres beregninger med sentrumsområdene i Oslo og Sarpsborg som eksempler. I Oslo er det stor etterspørsel etter parkering og konsekvensene kan bli betydelige. I Sarpsborg vil det få liten eller ingen betydning. Det er stor grad av usikkerhet knyttet til beregningsgrunnlaget og derfor også til det samlete tapet i perioden 2010 til 2020. Anslaget må ses som en indikasjon på et mulig tap.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no