Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Forfattere: Liva Vågane
Rapportnr: 1050/2009
ISBN: 978-82-480-1043-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1032-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005 viser at det i gjennomsnitt var 1,54 personer i hver bil. I perioden 1985-2005 har det vært en svak nedgang i bilbelegget. Belegget er lavest på arbeidsreiser, og høyest på følge- og omsorgsreiser. Belegget er også høyt på fritidsreiser og andre lengre reiser. Antall personer i hver bil henger tett sammen med antall barn i bilførerens husholdning. Hvor man bor er av liten betydning. Rapporten gjennomgår hvilke faktorer som påvirker bilbelegget, og ulike tiltak som er direkte rettet mot å øke bilbelegget presenteres og vurderes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger