Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Et tidsskifte for AS Oslo sporveier? Evaluering av forsøk med ny skiftordning for førere i sporvogns- og banedivisjonen

Et tidsskifte for AS Oslo sporveier? Evaluering av forsøk med ny skiftordning for førere i sporvogns- og banedivisjonen

Forfattere: Frode Longva, Alberte Ruud
Rapportnr: 695/2003
ISBN: 82-480-0400-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Transportøkomisk institutt har evaluert forsøk med ny skiftordning blant førerne i Oslo Sporveier. Rapporten beskriver tiltaket, førernes oppfatninger om det, og evaluerer dets effekter på førernes trivsel og jobbrelaterte fravær.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger