logo

Søk

Du er her

Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak

Forfattere: Alena Høye, Rune Elvik
Rapportnr: 851/2006
ISBN: 82-480-0672-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0673-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer detaljerte opplysninger om de forventede virkninger av en rekke trafikksikkerhetstiltak. Normalverdier for disse tiltakenes kostnadseffektivitet er beregnet, og det er gjort nytte-kostnadsanalyser av tiltakene. Bruken av effekttall og tall for kostnadseffektivitet ved planlegging av trafikksikkerhetstiltak forklares.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no