logo

Søk

Du er her

Drosjeløyver i nedre Buskerud

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Oddgeir Osland
Rapportnr: 1085/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1116-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en beskrivelse av markedsforholdene i drosjenæringen i nedre Buskerud. Hovedfunnene er at dagens løyvetall virker å være i tråd med yrkestransportforskriften, og at konkurransen mellom sentralene er ulik i de ulike delmarkedene. Rapporten presenterer en modell for tildeling av løyver i nedre Buskerud og skisserer flere fremtidssenarioer basert på ulike handlingsalternativ.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no