Du er her

  • > Publikasjoner
  • > "Anbud på norsk". Konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester: Effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere.

"Anbud på norsk". Konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester: Effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere.

Forfattere: Frode Longva, Oddgeir Osland
Rapportnr: 982/2008
ISBN: 978-82-480-0913-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0914-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en sammenfatning og analyse av effektene av konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester. Hovedfokus er lokal rutegående busstransport, med et komparativt sideblikk på effekter innen persontransport med jernbane og regional luftfart. Rapporten viser hvordan offentlige kjøpsformers effekter er påvirket av kjennetegn ved de industrielle relasjonene, dvs hvordan lønns- og arbeidsbetingelser reguleres gjennom lovgivning og partssamarbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger