logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

Psykososiale funksjonsnedsettelser og reisevaner under Covid-19

Har du problemer knyttet til reiser med ulike type transportmiddel (både kollektiv og bil), eller velger du å ikke reise i det hele tatt? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg!

Transportøkonomisk institutt gjennomfører et prosjekt for BUFDIR som omhandler hvordan COVID-19 situasjonen har endret opplevelsen av å reise med offentlig kommunikasjon og reisevaner for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser (angst, fobi, OCD, bipolar lidelse, depresjon, ADHD etc.).

Prosjektet skal bidra med kunnskap om virkninger pandemien har hatt, også etter at restriksjonene er fjernet og det skal komme opp med forslag til tiltak for å gjøre det enklere å reise med offentlig transport.

I tillegg bidrar prosjektet til å ytterligere belyse problemstillingene knyttet til reisevaner for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser fra et tidligere gjennomførte prosjektet fra 2018: Universal design of transportation systems for people with mental impairments.

Har du spørsmål om studien eller ønsker å delta som informant ta kontakt med Anja Fleten Nielsen.

Illustrasjonsbilde: Unsplash. Fotograf:  Fabrizio Verrecchia

Kontaktperson

Anja Fleten Nielsen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas