logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

NeTEx2TNExt

Dette er innloggingssiden for forskningsprosjektet NeTEx2TNExt.

NeTEx2TNExt er en applikasjon med formålet å effektivisere dagens manuelle koding av kollektivtilbud i transportmodellen RTM (ruter, frekvenser, stoppmønster og framføringstid) og automatisere prosessen ved å hente rute- og holdeplassdata fra Nasjonal rutedatabank og Nasjonalt holdeplassregister.

Les rapporten Automatisk rutekoding for regionale persontransportmodeller som ble publisert april 2018.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no