logo

Søk

Du er her

LAKATOS

En historisk og vitenskapsfilosofisk rekonstruksjon av forskning om økonomisk verdsetting av trafikksikkerhet.

Forskning som går ut på å verdsette økonomisk nytten for samfunnet av å bedre transportsikkerheten har en tradisjon på mer enn 50 år. Teorigrunnlaget det aller meste av denne forskningen bygger på, betalingsvillighetsteori, ble etablert omkring 1970. Det er senere utført hundrevis av studier der man har forsøkt å finne den økonomiske verdien av å forebygge dødsfall i trafikken, i arbeidslivet eller på andre områder hvor det brukes ressurser på å bedre sikkerheten.

I løpet av de vel 40 år denne forskningen har pågått, er det ikke oppnådd enighet blant forskerne om hvilke metoder som er de beste. Man har heller ikke klart om komme fram til en økonomisk verdsetting av det å redde et liv som er allment akseptert. Feltet kjennetegnes av voldsomt sprik i resultater, uten at noen kan gi en god forklaring på dette spriket. Mange av resultatene strider mot teorigrunnlaget for forskningen, uten at dette har ført til at forskerne har forkastet dette grunnlaget.

En skulle kanskje tro at så mislykket forskning ville bli oppgitt. I stedet lever verdsettingsforskningen i beste velgående, midt i det virvar av sprikende og uforklarlige resultater den har produsert. Hvordan er det mulig?

Den ungarske filosofen Imre Lakatos utviklet for nær 50 år siden en vitenskapsteori, teorien om vitenskapelige forskningsprogrammer, som kan forklare hvordan et forskningsfelt ikke bare kan bestå, men også vokse og utvikle seg til tross for et vell av resultater som tilsynelatende motsier forskningens teorigrunnlag. Denne vitenskapsteorien kan benyttes som grunnlag for en historisk og vitenskapsfilosofisk rekonstruksjon av forskningen om økonomisk verdsetting av trafikksikkerhet.

Prosjektet vil, i tillegg til å rekonstruere forskningshistorien, også drøfte alternative tilnærmingsmåter for å verdsette trafikksikkerhet, siden utsiktene til å komme fram til en mer presis og akseptert verdsetting innenfor det etablerte perspektivet må bedømmes som heller små.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no